Деца от Смядово и Ветрино посетиха 3D кино в град Шумен

В рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ на 1-ви декември 2016 г. 50 деца от община Ветрино и на 3-ти декември 2016 г. 100 деца от община Смядово посетиха „Латона Синема“ в град Шумен.

Децата гледаха 3D филма „Крадци на ядки“. Всяко дете получи специални очила за гледане на 3D филмчето.

На 3D кино в град Шумен

Конкурс за детска песен „Гласът на Смядово”

На 18.11.2016 г. в  залата на Народно читалище „Братство - 1860“  гр. Смядово се  организира и проведе Конкурс за детска песен „Гласът на Смядово” по проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“.  Организатор на мероприятието е “ДИНАМИК САЛЮШЪНС” ЕООД. За Конкурса бяха изготвени регламент, покана и сценарий, съгласувани предварително с Възложителя.

Конкурс "Гласът на Смядово"

„Карнавал на плодородието“ се проведе в Смядово

На 19.11.2016 г. се организира и проведе „Карнавал на плодородието“ в гр. Смядово,  община Смядово по проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“. Карнавалът се проведе от 10:30 часа в залата на НЧ „Братство“ - гр. Смядово и беше организиран от “ДИНАМИК САЛЮШЪНС” ЕООД. За Карнавала бяха изготвени: Покана, Програма и Сценарий, осигури се зала, озвучаване, водещ на събитието, 4 аниматори и развлекателна програма.

Първият конкурс за детска песен „Гласът на Смядово”

Община Смядово и организаторите от „Динамик Салюшънс” ЕООД, Ви канят да присъствате на
първия конкурс за детска песен „Гласът на Смядово”, който ще се проведе на 18.11.2016 г. (петък) от 18.00 часа в залата на НЧ „Братство“ - гр. Смядово.

Конкурсът „Гласът на Смядово” се организира в изпълнение на проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”,
финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО В гр. СМЯДОВО

Община Смядово и организаторите от „Динамик Салюшънс” ЕООД,

Ви канят да присъствате на КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО, който ще се проведе на
19.11.2016 г. (събота) от 10.30 часа в залата на НЧ „Братство“ - гр. Смядово.

При подходящо топло време, карнавалът ще се проведе на площада пред сградата на Общинска администрация - Смядово.

Карнавалът на плодородието се организира в изпълнение на проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”,
финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО В с. ВЕТРИНО

Община Ветрино и организаторите от „Динамик Салюшънс” ЕООД,

Ви канят да присъствате на КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО, който ще се проведе на

20.11.2016 г. (неделя) от 10.30 часа в залата на НЧ „Просвета 1905“ - с. Ветрино.

Карнавалът на плодородието се организира в изпълнение на проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”,
финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проведе се конкурс за детска песен „Гласът на Ветрино“

На 11.11.2016 г. (петък) от 18.00 часа в залата на НЧ „Просвета 1905“ - с. Ветрино се  организира и проведе конкурс за детска песен по проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“. Организатор на събитието беше „Динамик Салюшънс” ЕООД.

Конкурс "Гласът на Ветрино“

Открит урок по безопасност на децата от гр.Смядово

На 07.11.2016г. в ДГ „ Маргаритка“ гр. Смядово се  организира и проведе Открит урок по безопасност на децата от  гр.Смядово по проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“. 

Открит урок по безопастност за децата от детските градини в община Смядово

Обобщиха резултатите от проекта за социално включване на децата в риск в общините Смядово и Ветрино

На 25 април 2016 г. бяха проведени две пресконференции по проект BG 06-210 „Шанс за социално включва на децата от общините Смядово и Ветрино“ в град Смядово и с. Ветрино. В пресконференциите взеха участие представители на администрацията, членовете на екипа за изпълнение и управление на проекта, родители, преподаватели и граждани.

Психолог следи за психологическото състояние и развитие на децата от целевата група Община Ветрино

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., от 1 октомври 2015 г. е назначен психолог, който да следи за психологическото състояние и развити на децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец и филиалите към тях.

Психолог в детските градини на община Ветрино