Обобщиха резултатите от проекта за социално включване на децата в риск в общините Смядово и Ветрино

На 25 април 2016 г. бяха проведени две пресконференции по проект BG 06-210 „Шанс за социално включва на децата от общините Смядово и Ветрино“ в град Смядово и с. Ветрино. В пресконференциите взеха участие представители на администрацията, членовете на екипа за изпълнение и управление на проекта, родители, преподаватели и граждани.

Психолог следи за психологическото състояние и развитие на децата от целевата група Община Ветрино

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., от 1 октомври 2015 г. е назначен психолог, който да следи за психологическото състояние и развити на децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец и филиалите към тях.

Психолог в детските градини на община Ветрино

Логопед подкрепя децата от целевата група в община Ветрино за правилното усвояване и изговаряне на думите от българския език

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., от 1 октомври 2015 г. е назначен логопед, който има задача да подкрепя децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с. Белоградец и филиалите към тях за правилното усвояване и изговаряне на думите от българския език.

Логопед работи в детските градини на община Ветрино

Информационна кампания за мирно съжителство между различни етноси се проведе в Смядово

На 08 април 2016 г. в Музейния комплекс в град Смядово родители на деца между 3 и 6 години, заинтересовани страни и ромски медиатори бяха активните участници в провелата се информационна кампания, част от дейностите по проект за социално включване на децата, който изпълняват в партньорство общините Смядово и Ветрино.

Информационна кампания за мирно съжителство между различни етноси се проведе във Ветрино

На 07 април 2016 г. в Пленарната зала в Община Ветрино родители на деца между 3 и 6 години, заинтересовани страни и ромски медиатори бяха активните участници в провелата се информационна кампания, част от дейностите по проект за социално включване на децата, който изпълняват в партньорство общините Смядово и Ветрино.

Информационни кампании за признаването на етническото разнообразие ще бъдат проведени в Смядово и Ветрино

Информационни кампании относно активно признаване и оценяване на многообразието и различието ще бъдат проведени тази седмица във Ветрино и Смядово като част от дейностите по изпълнение на проекта.

Очакваме Ви на 07 април 2016 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Пленарната зала на Общинска администрация Ветрино и на 08 април 2016 г. (петък) от 10:00 ч. в Музейния комплекс, град Смядово.

Информационните кампании са насочени към родители на деца на възраст между 3 и 6 години.

Информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“ се проведе във Ветрино

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино на 14 януари беше проведена информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“ за активно признаване и оценяване на многообразието и различието в Пленарната зала на Община Ветрино.

В Смядово се проведе информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино на 13 януари беше проведена информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“ за активно признаване и оценяване на многообразието и различието в Музейния комплекс в град Смядово.

Синьо училище в Кранево

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. от 30 септември до 3 октомври 2015 г. се проведе четиридневно синьо училище в с.Кранево с децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец, Община Ветрино.

Морско училище за децата от община Смядово и община Ветрино

Информационни кампании за включване на децата в риск ще се проведат в Смядово и Ветрино

В рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ ще бъдат проведени две информационни кампании в Смядово и Ветрино - на 13 януари 2016 г. (сряда) от 14:00 ч. в Музейния комплекс в гр. Смядово и 14 януари 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в пленарната зала на Общинска администрация Ветрино.

Основният адресат на информационната кампания са родители на деца на възраст между 3 и 6 години.