Информационни кампании за признаването на етническото разнообразие ще бъдат проведени в Смядово и Ветрино

Информационни кампании относно активно признаване и оценяване на многообразието и различието ще бъдат проведени тази седмица във Ветрино и Смядово като част от дейностите по изпълнение на проекта.

Очакваме Ви на 07 април 2016 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Пленарната зала на Общинска администрация Ветрино и на 08 април 2016 г. (петък) от 10:00 ч. в Музейния комплекс, град Смядово.

Информационните кампании са насочени към родители на деца на възраст между 3 и 6 години.

В дискусиите ще вземат участие кметовете на общините, изпълняващи проекта, членовете на екипа за изпълнение и управление на проекта, родители, преподаватели и граждани.

Темите, които ще бъдат обсъдени са мултикултурализъм и признаването на етническото разнообразие, спецификите на ромските семейства и необходимостта от образование. На информационната кампания ще бъде представен и Наръчник за родители, изготвен в рамките на проекта.

Община Смядово, Община Ветрино и екипът по изпълнение на проекта имат удоволствието да Ви поканят на информационните кампании. Заповядайте!

Дейностите по информираност и публичност в рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино” финансиран по Договор №Д03-334/08.07.2014г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. се изпълняват от Агенция Стратегма ООД и ИВОФОРМ ЕООД.

Twitter icon
Facebook icon