Дейност 3: "Подбор и осигуряване на персонал за изпълнение на дейностите с деца, обучение на ромските медиатори и преподавателите от общините Смядово и Ветрино"

3.1. Определяне на педагогическия персонал за изпълнението на дейностите в детските градини и назначаване на трима ромски медиатори като постоянен персонал – 2 в община Смядово и 1 в община Ветрино;

3.2. Осигуряване на специализиран персонал – по 1 логопед и 1 психолог за всяка община;

3.3. Обучение за работа в мултикултурна среда в рамките на Компонент 3 на програмата на 18 преподаватели от детски градини, включени в проекта от територията на общините Смядово и Ветрино и 3 ромски медиатори;

3.4. Обучение от колеги за колеги;

3.5. Провеждане на обучителни визити в общините Смядово и Ветрино за обмен на практически опит.

Приложение:

Работно посещение в гр.Страсбург на педагози   и  медиатори от Община Смядово и Ветрино - презентация

Twitter icon
Facebook icon