Дейност 6: "Етноси и социална адаптация"

Клубове по интереси:

  • “Ромска култура”
  • “С умения и сръчност”
  • “Плетките на мама”
  • “Обичаме фолклора”
  • “Да играем на театър”
  • “Мога да рисувам”

Tези дейности са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етнически малцинства и децата в социална изолация. В детските градини на територията на двете общини ще се сформират танцови клубове. Планирано е организирането и провеждането на съвместни концерти на двата танцови състава. Ще се организират вечери на ромската култура и фолклор. Планирано е организирано посещение на театрални постановки за децата от шестте детски градини.

Twitter icon
Facebook icon