Съвместни концерти на децата от танцовите състави в Народно читалище „Просвета 1905“, община Ветрино