Дейност 7: "Родители на училище"

Дейностите са насочени към мотивиране и осигуряване на подкрепата на родителите за образователната интеграция на техните деца. Предвижда се организиране на различни мероприятия с участието на родителите, като:

  • „В царството на приказките” – вечери на приказките и легендите с участието с родители и деца за повишаване на интереса към четенето на художествена литература, провеждани от обучените учители и ромските медиатори;
  • „Баба приказки разказва” – запознаване с местното словесно творчество;
  • „Една зелена стъпка напред” – Организиране на пикник и велопоход заедно с родители и деца до близка местност.
  • Празнуване на рожденните дни на децата от целевите групи в детските градини.
  • Провеждане на лекции и дискусии с включените учители и представители на родителите от експерт по ромска култура и език, които ще подпомогнат работата на учителите и диалога с родителите от различните етнически общности;
  • Изготвяне на наръчници за родителите на децата.

В рамките на дейността бе изготвен Наръчник на родителя.

 

 

 

 

Twitter icon
Facebook icon