Дейност 5: "Развиване на знания, интереси и умения за общуване на децата в детските градини"

5.1. Посещения на исторически обекти в област Шумен за деца в подготвителните групи;

5.2. Запознаване с животните на живо;

5.3. Еднодневна екскурзия до архитектурно – музеен резерват “Царевец” – град Велико Търново;

5.4. Организиране на “Зелено училище” за децата от целевите групи;

5.5. Организиране на “Синьо – морско училище” за децата от целевите групи;

5.6. Обособяване на кът за фотоизложба във фоайето на всяка детска градина.

Twitter icon
Facebook icon