Дейност 2: "Подобряване на учебната обстановка в шест детски градини в общините Смядово и Ветрино"

2.1. Ремонт на помещения и детски площадки в три детски градини;

Предвиждат се строително – ремонтни дейности в ОДЗ „Маргаритка” гр. Смядово и ЦДГ „Щастливо детство” - с. Белоградец, закупуване на оборудване, обзавеждане и учебни материали за 6-те детски градини, включени в проекта: 4 в община Смядово: ОДЗ „Маргаритка” гр. Смядово, ЦДГ „Щастливо детство” с. Риш, ЦДГ „Детелина” - с. Веселиново, ЦДГ „Радост” с. Янково и в 2 в Община Ветрино: ОДЗ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” - с. Белоградец

2.2. Обособяване на ателиета за образователни дейности.

В 6 детски градини в двете общини ще се обособят и оборудват ателиета за образователни дейности. Те ще представят ромския бит и култура, богатството и разнообразието на традиции и обичаи, носии, легенди и предания, начин на отбелязване на празници на етносите.

Twitter icon
Facebook icon