„Една зелена стъпка напред” – oрганизиране на пикник и велопоход за децата от Смядово и Ветрино