Информационна кампания за мирно съжителство между различни етноси се проведе в Смядово

На 08 април 2016 г. в Музейния комплекс в град Смядово родители на деца между 3 и 6 години, заинтересовани страни и ромски медиатори бяха активните участници в провелата се информационна кампания, част от дейностите по проект за социално включване на децата, който изпълняват в партньорство общините Смядово и Ветрино.

На провелата се среща се обсъдиха теми като същността и характерните особености на мултикултурализма, съвместното и мирно съжителство между различни етноси, характеристиките на мултикултурното общество и добри практики за признаване и оценяване на многообразието и различието. Темите бяха представени от лектор с дългогодишен опит в съответните сфери и под диалогична форма, за да бъдат максимално полезни на родителите. Над 40 човека взеха активно участие в диалога и представиха своите гледни точки и опит.

На присъстващите бе представен Наръчник на родителя, съдържащ полезни съвети за отглеждане на деца.

Денят на провеждане на Информационната кампания в Смядово съвпадна с Международния ден на ромите, който се чества от 1992 г. На 08 април ромите отдават почит към паметта на своите събратя, загинали във Втората световна война. От деня на Първия Световен ромски конгрес в Лондон през 1971 г., на който са приети химна и знамето на ромите, Международния ден на ромите е символ на ромското движение, на това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят.

Twitter icon
Facebook icon