Първа родителска среща по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“

Първата среща се осъществи на 30.01.2015г. в ОДЗ „Маргаритка“ – град Смядово, с любезната подкрепа на Семейно – консултативен център – град Велики Преслав. На нея бяха поканени и присъстваха родители от ромската общност в града, чиито деца посещават детското заведение. По време на срещата ромските медиатори представиха презентация, на тема „Детска хигиена“, а колегите от Семейно – консултативен център – град Велики Преслав излъчиха филм на тема „Превенция на ранните бракове“. По време на срещaтa родители, учители, медиатори и членове на екипа за управление на проекта съвместно обсъждаха въпроси по здравни теми.

Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon