КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО В с. ВЕТРИНО

Община Ветрино и организаторите от „Динамик Салюшънс” ЕООД,

Ви канят да присъствате на КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО, който ще се проведе на

20.11.2016 г. (неделя) от 10.30 часа в залата на НЧ „Просвета 1905“ - с. Ветрино.

Карнавалът на плодородието се организира в изпълнение на проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”,
финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Twitter icon
Facebook icon