Събития през месец октомври в община Смядово и община Ветрино

През месец октомври в община Смядово и община Ветрино бяха организирани и проведени редица събития, свързани с ромската култура и фолклор и отпразнуване на рождени дни на децата от целевата група. 

Снимки от събитията:
 

Вечери на ромската култура и фолклор в ЦДГ „Щастливо детство“, с. Белоградец, община Ветрино
Вечери на ромската култура и фолклор в ЦДГ „Васил Левски, с. Ветрино
Срещи от колега на колега, гр. Смядово
Рождени дни на децата от целевата група в ЦДГ „Щастливо детство“, с. Риш, община Смядово
Рождени дни на децата от целевата група в ЦДГ „Звездичка“, с. Неофит Рилски, община Ветрино
Вечер на приказките и легенди в ЦДГ „Детелина“, с. Веселиново, община Смядово
Вечер на приказките и легенди в ОДЗ „Маргаритка, гр. Смядово
Празнуването на рождени дни на децата от целевата група в ОДЗ „Маргаритка“, гр. Смядово

Twitter icon
Facebook icon