Първият конкурс за детска песен „Гласът на Смядово”

Община Смядово и организаторите от „Динамик Салюшънс” ЕООД, Ви канят да присъствате на
първия конкурс за детска песен „Гласът на Смядово”, който ще се проведе на 18.11.2016 г. (петък) от 18.00 часа в залата на НЧ „Братство“ - гр. Смядово.

Конкурсът „Гласът на Смядово” се организира в изпълнение на проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”,
финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Twitter icon
Facebook icon