Информационна кампания за мирно съжителство между различни етноси се проведе във Ветрино

На 07 април 2016 г. в Пленарната зала в Община Ветрино родители на деца между 3 и 6 години, заинтересовани страни и ромски медиатори бяха активните участници в провелата се информационна кампания, част от дейностите по проект за социално включване на децата, който изпълняват в партньорство общините Смядово и Ветрино.

На провелата се среща се обсъдиха теми като същността и характерните особености на мултикултурализма, съвместното и мирно съжителство между различни етноси, характеристиките на мултикултурното общество и добри практики за признаване и оценяване на многообразието и различието. Темите бяха представени от лектор с дългогодишен опит в съответните сфери и под диалогична форма, за да бъдат максимално полезни на родителите. Присъстващите взеха активно участие в диалога и представиха своите гледни точки и опит.

На присъстващите бе представен Наръчник на родителя, съдържащ полезни съвети за отглеждане на деца.

Специална компилация от видео материали, представяща добри практики в България и други страни, беше дадена като пример как и защо децата трябва да ходят на детска градина и да продължат образованието си независимо от етническата принадлежност и финансовата възможност на родителите им.

Twitter icon
Facebook icon