Работно посещение в гр.Страсбург на педагози и медиатори от Община Смядово и Ветрино

Това лято за първи път детски учители и медиатори от община  Смядово и Ветрино посетиха Съвета на Европа в  гр. Страсбург Франция.Двете общини са в партньорство по проект BG06-210 „Деца и младежи в риск“,който стартира през месец юли  2014г. Целта на проекта е да подобри достъпа до образование  и възможности за развитие на социалните умения на всички деца от 3 до 6 годишна възраст от общините Смядово и Ветрино. 

Досега всички преподаватели и медиатори от общините участващи в този проект преминаха  две обучения в гр. София през изминалата 2014-2015 учебна година и от 01.06.2015г. до 05.06.2015г. бяха поканени на обучителна визита в гр. Страсбург.

Групата от всички общини работещи по проекта, която посети Страсбург беше от 246 участника от които, 184 детски учители, 42 медиатори и 20 младежки работници. Други поканени гости в Съвета на Европа бяха екипът от обучители за учителките от детските градини(Лилия Макавеева, Мигел Гарсия, Ксавиер Баро, Воислава Томик, Калин Рус), обучителите за ромските медиатори (Александра Райкова, Бисер Алеков, Маркус Андраре) и обучителите за младежките центрове (Лаура де Витте, Ник Падисън, Ласло Милотиновиц, Александра Райкова). От община  Смядово  участваха 11 педагози и 1-медиатор, а от община Ветрино – 5 педагози. 

От 01.06.2015г. до 05.06.2015г. всички участници се включиха в пленарни сесии, на които присъстваха лектори от Съвета на Европа, Норвегия, Испания, Русия. Целта на това посещение е да позволи на всички участници да се запознаят със структурите и главните механизми на Съвета на Европа и да разберат по какъв начин работата на Съвета на Европа съответства на тяхната в национален контекст. Обучителите организираха работните срещи в малки групи паралелно, с цел осигуряване на взаимодействие и участие, както и отразяване на получената информация относно работата на СЕ.

Последния ден всички педагози  и медиатори представиха изложба в сграда ”Агора”, на която бяха изложени различните дейности на общините, участващи по Проекта BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“. Представителите на общините Смядово и Ветрино представиха всички дейности и мероприятия проведени с деца и родители до този момент по Проекта.

Twitter icon
Facebook icon