В Смядово се проведе информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино на 13 януари беше проведена информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“ за активно признаване и оценяване на многообразието и различието в Музейния комплекс в град Смядово. На провелата се среща с родители на деца между 3 и 6 години, заинтересовани страни и представители на администрацията бяха обсъдени теми като адаптация на децата към социалната среда в детската градина; семейство и възпитание; растеж и развитие; семейство и родители. Темите бяха представени от лектор с дългогодишен опит в съответните сфери и под диалогична форма, за да бъдат максимално полезни на родителите.

В информационната кампания в Смядово взеха участие около 50 човека. Специална компилация от видео материали, представяща добри практики в България и други страни, беше дадена като пример как и защо децата трябва да ходят на детска градина и да продължат образованието си независимо от етническата принадлежност и финансовата възможност на родителите им.

Община Смядово в партньорство с Община Ветрино изпълнява проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”, финансиран с Договор №Д03-334/08.07.2014г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Изпълнението на проекта цели подобряване достъпа до образование и ще се даде възможност за развитие на социалните умения на децата от 3- до 6-годишна възраст от ромската общност и от социално слаби семейства в общините Смядово и Ветрино чрез обхващане в детски градини и подобряване качеството на обучение и възпитание.

Във връзка с изпълнение дейностите по проекта са назначени ромски медиатори, психолози и логопеди. Ромските медиатори осъществяват помощ на децата за адаптация към възпитателно-образователния процес, а логопедите оказват подкрепа на децата за правилно усвояване и изговаряне на думите от българския език. Новоназначеният персонал е преминал няколко обучения, едно от които е проведено в Страсбург.

За всички детски градини са доставени учебни материали, костюми за фолклорни и модерни танци, костюми на животни и материали за клубовете по интереси. Сред останалите проведени дейности са четиридневно „синьо училище“ с деца от детските градини в с. Кранево; посещение на театрална постановка за деца в гр. Шумен и еднодневна екскурзия до Делфинариума и Зоопарка във Варна. Провеждат се също вечери на приказки и легенди, вечери на ромската култура и фолклор, рождените дни на децата се празнуват с аниматори и подаръци за рождениците. Проведени са и два съвместни концерта на децата от детските градини в двете общини – в читалищата в Смядово и Ветрино, в присъствието на родители и граждани от двете общини.

Друга част от дейностите по проекта е свързана с ремонтиране и обновяване на материалната база на детските градини – доставено е ново оборудване на спални помещения, кухни, масички и столове, облицовки, извършено вътрешно боядисване и обновяване на дворните пространства.

Twitter icon
Facebook icon