Втора родителска среща се проведе в ЦДГ „Щастливо детство“ – село Белоградец, община Ветрино.

Втората среща се проведе на 18.03.2015г. в ЦДГ „Щастливо детство“ – село Белоградец, община Ветрино. Пред родителската общност, медиаторите представиха две презентации на тема: „Детска хигиена“ и „Здравословно хранене на децата“. След двете срещи родителите останаха приятно изненадани и споделиха, че информацията е била полезна за тях и с радост биха присъствали отново на подобни мероприятия. Ежеседмично ромските медиатори посещават домовете на деца, които подлежат на задължително образование, но по една или друга причина не посещават детско заведение и водят разговори с техните родители. Популяризират нововъведените финансови облекчения в Наредбата на Общински съвет – Смядово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Оказват съдействие и подкрепа за извършване на необходимите изследвания снабдяване всички документи за записване на децата в детска градина.

Twitter icon
Facebook icon