Информационни кампании за включване на децата в риск ще се проведат в Смядово и Ветрино

В рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ ще бъдат проведени две информационни кампании в Смядово и Ветрино - на 13 януари 2016 г. (сряда) от 14:00 ч. в Музейния комплекс в гр. Смядово и 14 януари 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в пленарната зала на Общинска администрация Ветрино.

Основният адресат на информационната кампания са родители на деца на възраст между 3 и 6 години.

В информационната кампания ще вземат участие Кмета на общината, членовете на екипа за изпълнение и управление на проекта, родители, преподаватели и граждани.

Информационните кампании ще бъдат разделени в следните тематични панели:

  • Адаптация на децата към социалната среда в детската градина;
  • Семейство и възпитание;
  • Растеж и развитие;
  • Семейство и родители

Панелите ще бъдат представени от лектор/и със специфичен опит в съответните сфери и под диалогична форма, за да бъдат максимално полезни на родителите.

Община Смядово, община Ветрино и екипът по изпълнение на проекта имат удоволствието да Ви поканят на информационната кампания. Заповядайте!

Twitter icon
Facebook icon