В Смядово се проведе информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино на 13 януари беше проведена информационна кампания „Подай ръка на децата в риск“ за активно признаване и оценяване на многообразието и различието в Музейния комплекс в град Смядово.

Синьо училище в Кранево

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. от 30 септември до 3 октомври 2015 г. се проведе четиридневно синьо училище в с.Кранево с децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с.Белоградец, Община Ветрино.

Морско училище за децата от община Смядово и община Ветрино

Информационни кампании за включване на децата в риск ще се проведат в Смядово и Ветрино

В рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ ще бъдат проведени две информационни кампании в Смядово и Ветрино - на 13 януари 2016 г. (сряда) от 14:00 ч. в Музейния комплекс в гр. Смядово и 14 януари 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в пленарната зала на Общинска администрация Ветрино.

Основният адресат на информационната кампания са родители на деца на възраст между 3 и 6 години.

Съвместен концерт на децата от община Смядово и община Ветрино

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. на 16 декември  2015 г. се проведе съвместен концерт на децата от община Смядово и община Ветрино в читалището на с.Ветрино.

Съвместни концерти на общините Смядово и Ветрино

Дворът на ОДЗ "Маргаритка" е обновен

С помощта на финансовата подкрепа на  проект "Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино" ОДЗ " Маргаритка" в град Смядово вече има обновен двор. 

Обновеният двор на ОДЗ "Маргаритка", гр. Смядово

Събития през месец октомври в община Смядово и община Ветрино

През месец октомври в община Смядово и община Ветрино бяха организирани и проведени редица събития, свързани с ромската култура и фолклор и отпразнуване на рождени дни на децата от целевата група. 

Снимки от събитията:
 

Ромски вечери на приказки и легенди

На 16.10 и 28.10.2015г се проведоха ромски вечери на приказки и легенди в община Смядово по проект BG06210 "Деца и младежи в риск".

Ромски вечери октомври

В Смядово и Ветрино представиха напредъка по проект „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”

Община Смядово в партньорство с Община Ветрино изпълнява проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”, финансиран с Договор №Д03-334/08.07.2014г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство 2009-2014 г.

Работно посещение в гр.Страсбург на педагози и медиатори от Община Смядово и Ветрино

Това лято за първи път детски учители и медиатори от община  Смядово и Ветрино посетиха Съвета на Европа в  гр. Страсбург Франция.Двете общини са в партньорство по проект BG06-210 „Деца и младежи в риск“,който стартира през месец юли  2014г. Целта на проекта е да подобри достъпа до образование  и възможности за развитие на социалните умения на всички деца от 3 до 6 годишна възраст от общините Смядово и Ветрино. 

Втора родителска среща се проведе в ЦДГ „Щастливо детство“ – село Белоградец, община Ветрино.

Втората среща се проведе на 18.03.2015г. в ЦДГ „Щастливо детство“ – село Белоградец, община Ветрино. Пред родителската общност, медиаторите представиха две презентации на тема: „Детска хигиена“ и „Здравословно хранене на децата“. След двете срещи родителите останаха приятно изненадани и споделиха, че информацията е била полезна за тях и с радост биха присъствали отново на подобни мероприятия. Ежеседмично ромските медиатори посещават домовете на деца, които подлежат на задължително образование, но по една или друга причина не посещават детско заведение и водят разговори с техните родители.