Спортен празник в община Смядово, месец ноември 2015