Логопед подкрепя децата от целевата група в община Ветрино за правилното усвояване и изговаряне на думите от българския език

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., от 1 октомври 2015 г. е назначен логопед, който има задача да подкрепя децата от ЦДГ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” с. Белоградец и филиалите към тях за правилното усвояване и изговаряне на думите от българския език.

Логопедът е направил невропсихологично изследване на децата, чрез разговори с децата и учителите във всички детските заведения на територията на община Ветрино. Всички новопостъпили деца се обследват и се провеждат разговори за опознаване и по-бързо адаптиране. Наблюдава комуникативните способности на децата в група във формална и неформална среда. Провежда групови и индивидуални логопедични занятия с децата, занятия по развитие на речта. Обсъжда състоянието на децата с учителите и при необходимост консултира родителите на деца с установени езиково-речеви нарушения.

Благодарение работата на логопеда, децата отиват по-добре подготвени в първи клас, което е от голямо значение за успеваемостта им в училище.

Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon