Birthday celebrations in “Zvezdichka” kindergarten, Neofit Rilski village, Vetrino Municipality