Зелено училище за децата от община Смядово в гр.Дряново, м. февруари 2016 г.