Вечери на ромската култура и фолклор в ЦДГ „Васил Левски, с. Ветрино