Вечери на приказки и легенди в ОДЗ "Маргаритка", гр. Смядово, м. февруари