Вечер на приказките и легенди в ОДЗ „Маргаритка, гр. Смядово