Вечер на приказките и легенди в ЦДГ „Детелина“, с. Веселиново, община Смядово