Вечер на приказки и легенди в ЦДГ "Щастливо детство" с.Белоградец, м. януари