Вечер на приказки и легенди в ЦДГ "Щастливо детство", с. Белоградец, м. ноември