Спортен празник в община Смядово, месец април 2016