Рождени дни на децата от целевата група в ЦДГ „Звездичка“, с. Неофит Рилски, община Ветрино