Рожден ден в ЦДГ "Първи юни", с.Доброплодно, м. януари