Първа родителска среща по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“