Празнуването на рождени дни на децата от целевата група в ОДЗ „Маргаритка“, гр. Смядово