Обучение от колега на колега, НЧ „Просвета 1905“, с. Ветрино, община Ветрино