Морско училище за децата от община Смядово в с. Кранево, м. март 2016г.