Еднодневна екскурзия за децата от Община Ветрино до исторически обекти в област Шумен