Еднодневна екскурзия за децата от Община Смядово до исторически обекти в област Шумен, м. март 2016 г.