Еднодневна екскурзия за деца от община Ветрино до Велико Търново