Съвместен концерт на децата от община Смядово и община Ветрино

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG 06 - 210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. на 16 декември  2015 г. се проведе съвместен концерт на децата от община Смядово и община Ветрино в читалището на с.Ветрино.

На концерта присъства група от 50 участника – учители, деца и родители, от община Смядово. Участници в концерта бяха също преподаватели, деца и родители от всички детски заведения на територията на община Ветрино.

Гости на това събитие бяха Кмета на община Ветрино – д-р Димитър Димитров, членовете на екипа за изпълнение на проекта и граждани на община Ветрино.

Децата представиха много танци и песни. Гостите бяха очаровани от доброто представяне на децата.

Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon